Personeelsadministratie

Als freelancer kan ik naast payroll (ingeven van de lonen, dimona aangifte), contracten, RSZ-dossiers, arbeidsreglement, onthaal- & ontslagbrochure/procedure, organigrammen, taakverdelingen, evaluaties, …., je begeleiden in het maken van een analyses of rapporten.

Welke taak heb jij nog liggen dat dringend moet uitgevoerd worden?

Meer informatie in verband met mijn dienstverlening kan u contact opnemen

Weetjes

Wanneer is het financieel haalbaar om een (eerste) medewerker aan te werven ?

Wat de loonkost is voor een werknemer kan je sociaal secretariaat gedetailleerd voor je berekenen. Wat zij echter niet berekenen maar wel even belangrijk is om de indirecte personeelskosten zoals een telefoon (op het werk), dranken, PC, verzekeringen, de daadwerkelijke 'gewerkte' tijd te berekenen is even belangrijk. Af en toe de kosten van een medewerker versus inkomsten te evalueren is een must, het geeft je een beeld waar je bedrijf op dat moment staat en kan je de doelstelling bijstellen.