Privacybeleid

Artikel 1 – Algemeen

Freelance Bedrijfsadministratie en - advisering, zakelijke dienstverlening, is een onderdeel van WOG Business, met maatschappelijke zetel te Parklaan 74 bus 3, 9150 Bazel (Kruibeke), België, ingeschreven in het KBO BE0563.601.375.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die door de klant zelf aan WOG Business verstrekt wordt. Er wordt groot belang gehecht aan de privacy van onze klanten. De persoonsgegevens die verkregen worden, zullen adequaat worden beschermd. WOG Business verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden de Europese vordering 2016/679 artikel van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als AVG of GDPR) na, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, en de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ voor zover deze van toepassing is.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 WOG Business verwerkt volgende gegevens

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Geboortedatum en -plaats

 • Geslacht

 • Rijsregisternummer, nummer identiteitskaart

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankgegevens (naam bank, bankrekeningnummer)

 • IP-adres van een websitebezoeker

2.2 WOG Business verwerkt ook publieke gegevens, onderworpen aan publicatiepublicatie plicht. Deze gegevens zijn terug te vinden in de Kruispuntbank van Ondernemingen, op openbare websites, in pers verschenen artikelen, op databanken zoals Facebook/LinkedIn…, Graydon.

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het is wel mogelijk door het niet verstrekken van alle gegevens bepaalde dienstverlening(en) gedeeltelijk of onvolledig zullen  kunnen uitgevoerd worden. Als er GEEN toestemming wordt gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens of indien u deze toestemming intrekt, kan het verlenen van diensten onmogelijk worden gemaakt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst uw persoonsgegevens noodzakelijk/gerechtvaardigd zijn voor WOG Business, volgens artikelen 6 van AVG, de verwerking van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming toch plaatsvinden.

De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Aanmaken van een account

 • Goederen of diensten af te leveren

 • U op de hoogte te houden van onze diensten, veranderingen op website, app.

 • Contact op te nemen: telefonisch, per mail, per brief

 • Verzenden van een nieuwsbrief of een folder

 • Afhandeling van betaling

Artikel 4 – Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden doorgegeven worden die ondersteuning aanbieden (boekhouders, accountants, advocaten, verzekeringsagenten, sociaaljuridische diensten…) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gevraagde professionele dienstverlening en/of noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. Deze overeenkomst moet dezelfde beveiligde en vertrouwelijke omgeving hanteren als WOG Business. WOG Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. WOG Business zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.

Artikel 5 – Commerciële doeleinden

WOG Business kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor informeren over onze dienstverlening, relevante producten of diensten, schrijven van publicaties/artikels/ boeken.

In verband met het ontvangen van nieuwsbrieven, als u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kan u eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

In verband met andere commerciële doeleinden. In die zin kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor een ‘eigen’ marktonderzoek met betrekking tot het optimaliseren van de dienstverlening. Voor het bundelen van informatie kan ook gebruikt worden voor artikels, publicaties of boeken. De gegevens worden in dat geval anoniem gemaakt en zijn dus niet meer traceerbaar tot zijn eigenaar.

Artikel 6 – Cookies

6.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Een cookie zorgt ervoor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Sommige cookies worden verwijderd als je uw browser afsluit andere blijven actief. Je kan je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat of je kan je eerder opgeslagen cookies via instellingen van je browser verwijderen.  Deze website gebruikt enkel functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website technisch te ondersteunen. Het maakt het gebruik van de website makkelijker. Hij geeft ons statische (analytische) gegevens die nodig zijn om de website te optimaliseren. Functionele cookies maken geen inbreuk op je privacy. Voor deze cookies hebben wij geen voorafgaande toestemming nodig.

6.2 Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Artikel 7 – Inzien, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kan U een bezwaar mail zenden naar info@freelance-bedrijfsadministratie-advisering.be  In deze mail vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Uw verzoek wordt binnen een periode van 4 weken behandeld.

Artikel 7 – Contact

U kan steeds contact opnemen via het vernoemde emailadres.